Zieleń miejska

Jednym z działów naszej firmy jest zakładanie i pielęgnacja zieleni miejskiej. W zakres naszych usług wchodzą:

  • kompleksowe, całoroczne utrzymanie terenów zielonych, parków, zieleni miejskiej
  • koszenie trawy i zarośli w parkach, przy drogach, na obiektach sportowych, itp.
  • projektowanie terenów zielonych, skwerów, zieleńców
  • plantowanie, przygotowanie terenu pod obszary zielone
  • nasadzenia drzew, krzewów, kwiatów, żywopłotów
  • cięcia pielęgnacyjne i kształtujące zieleń
  • systemy nawadniania – projekty i wykonanie
  • odtwarzanie zieleni po pracach związanych z wykopami
  • koszenie trawników i chwastów na trudnych terenach
  • nasadzanie drzew o dużych rozmiarach

Skorzystaj z naszych usług

Skontaktuj się z nami, znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami